English Translation available

De Groene Draad

Geschreven door Jan Henk op 05 Mar 2015. Permalink.

Tijdens onze reis onderzoeken we hoe mensen omgaan met hun water-, voedsel- en energiebehoefte. Dit zijn essentiële bouwstenen van elke samenleving waar overal weer op een andere manier in wordt voorzien. We zoeken mensen op die niet tevreden zijn met hoe het nu gaat en graag een positieve verandering teweeg willen brengen. Bijvoorbeeld een boer die besluit permacultuur toe te passen, een ondernemer die zich stort op ecosysteem-restauratie of een groep mensen die probeert zelfvoorzienend te leven. We willen ontdekken wat deze mensen drijft, welke keuzes ze maken en wat dat voor hen en hun omgeving betekent. Dat willen we hier vervolgens graag delen.

Transitie?

De volhoudbaarheid van onze huidige Westerse levensstijl is twijfelachtig, als je bedenkt dat er straks geen 6 maar 11 miljard mensen op aarde zijn, die allemaal een Westerse levensstandaard nastreven. Hans Rosling legt dit op een heldere manier uit. Hij denkt dat het mogelijk moet zijn om met 11 miljard mensen in vrede samen te leven op aarde. Hij stipt ook kort aan dat die groeiende welvaart problemen met zich mee brengt. Deze problemen zijn al voelbaar, merkbaar en zichtbaar. Onze hele leefomgeving staat onder druk. In het Westen kunnen we het nog redelijk in de hand houden, maar de luchtvervuiling in Chinese en inmiddels ook Indiase steden is verstikkend. Er is veel zwerfafval in minder welvarende landen, afval dat vaak ook in het grondwater en de voedselketen terecht komt. Daar komt nog bij dat het draaiende houden van de belangrijkste motor van onze economie, goedkope energie, steeds meer problemen met zich meebrengt. De winning van fossiele brandstoffen als steenkool, olie en gas, leiden steeds vaker tot sociale ontwrichting, zoals in de Nigerdelta en in Groningen. En ook tot milieu- en gezondheidsrisico's, bijvoorbeeld in de Golf van Mexico, maar ook de gevolgen van Schaliegas.

Verandering is dus hard nodig, maar voorlopig gaan de grote bedrijven en de overheden daarin niet voorop. Er is een systeemverandering nodig, en de partijen die het meest afhankelijk zijn van het huidige systeem zullen het systeem juist draaiende houden. De transitie wordt aangezwengeld door mensen en organisaties die niet in het huidige systeem passen, zoals deze Deense boer.

Veelkleurig

Wij zijn geïnteresseerd in de mensen die proberen te voorzien in hun water-, voedsel- en energiebehoefte zonder de kansen van toekomstige generaties te beperken. Over hoe dat vorm moet krijgen, lopen de meningen uiteen. Sommige mensen zien het bijvoorbeeld als dé oplossing om geen vlees meer te eten. Anderen vestigen hun hoop op Cradle to Cradle of hebben vertrouwen in de circulaire economie. En dan zijn er nog mensen die de waterstofeconomie of kernfusie als oplossing zien. Weer anderen geloven dat de mens een holistische transitie door moet maken, om in balans met het ecosysteem te kunnen leven.
Er is een veelkleurigheid aan initiatieven die deze en andere oplossingen in de praktijk proberen te brengen. Wat drijft deze mensen? Welke keuzes maken ze? En wat betekent dat voor hen en hun omgeving? Met die vragen op zak zijn wij op reis. 


Lees deze tekst in het Nederlands

The Green Thread

Written by Jan Henk on 05 Mar 2015. Permalink.

We set out on a pilgrimage of hope, our goal is to discover what each of us can do about the ecological crisis. We visit places, people and projects all over the world to personally hear the cry of the earth and her inhabitants and to see and experience what people are doing to bring about change. Here we share what we find.


Schrijf jij de eerste reactie?De groene draad

We set out on a pilgrimage of hope, our goal is to discover what each of us can do about the ecological crisis. We visit places, people and projects all over the world to personally hear the cry of the earth and her inhabitants and to see and experience what people are doing to bring about change. Here we share what we find.

Overzicht:

© 2015 - 2018 Bestemming Aarde | Inloggen | Website: voorloper.com

© 2015 - 2024 Bestemming Aarde
Inloggen
Website: voorloper.com